راه اندازی سامانه رهگیری کدهای قرعه کشی

در .

مصرف کنندگان عزیز ضمن پوزش از تاخیر در راه اندازی باشگاه مشتریان ، به استحضار می رساند این سامانه تحت عنوان باشگاه مشتریان و یا رهگیری کارت قرعه کشی از تاریخ 8 مهر 1394 جهت اطلاع شما مصرف کنندگان عزیز از تعداد امتیازات خود با وارد نمودن شماره همراه ، به طور آزمایشی راه اندازی شده و برای کلیه شرکت کنندگان در قرعه کشی قابل دسترسی می باشد .
شایان ذکر است چنانچه بدلیل راه اندازی آزمایشی این سامانه ، هنگام ارائه اطلاعات موجب بروز خطا شود اطمینان داشته باشید که امتیازات شما محفوظ خواهد بود .
تاکید می گردد مبنای تحویل جایزه فقط ارائه کارت ویژه قرعه کشی ( کد کارت ) بهمراه اصل سند مالکيت سیم کارت تلفن همراه متعلق به شخص ارسال كننده پيامك خواهد بود .