آخرین مهلت شرکت در قرعه کشی مرحله دوازدهم گلریز اعلام شد

در .

مصرف کننده عزیز ضمن سپاس از حسن انتخاب شما ، به اطلاع می رساند آخرین مهلت شرکت در قرعه کشی مرحله دوازدهم گلریز ساعت 23 روز یکشنبه 24 اسفند ماه 1393 می باشد و قرعه کشی طبق اطلاع رسانی گذشته در تاریخ 26 اسفند ماه 1393 انجام خواهد شد.
لذا شرکت کنندگان محترم توجه داشته باشند ، پیامک هایی که تا ساعت 23 روز 24 اسفند ارسال شوند در قرعه کشی مرحله دوازدهم ( اتومبیل اسپورتیج) شرکت داده خواهند شد و پس از آن ، کدهای پیامک شده برای مرحله بعدی محاسبه میشوند.