اطلاعیه مهم برای مصرف کنندگان محترم

در .

مصرف کننده عزیز آیا هیچ به کلمه «حجیم شده» بر روی بعضی از دستمال های توالتی (رولی) و حوله کاغذی دقت کرده اید؟
آيا مي دانيد يك بسته دستمال توالتي 2 قلو حجيم شده بجاي 234 گرم تنها 180 گرم كاغذ خالص دارد؟
آيا مي دانيد يك بسته دستمال حوله 2 قلو حجيم شده بجاي 540 گرم تنها 280 گرم كاغذ خالص دارد؟
دستمال توالتي حجیم شده كالايي است كه بجاي 234 گرم کاغذ خالص 180 گرم كاغذ دارد و نيز دستمال حوله حجيم شده كالايي است كه بجاي 540 گرم کاغذ خالص 280 گرم كاغذ دارد.
و شركت سازنده با درج عبارت حجيم شده بر روي بسته توليدي خود آنهم در جايي كه مصرف كننده كمترين ديد را نسبت به آن داشته باشد، از كم اطلاعاتي و كم دقتي مصرف كنندگان سوءاستفاده مي كنند.

«محصولات بهداشتی را آگاهانه انتخاب کنید حتی اگر گلریز باشد»