مهلت شركت در قرعه كشي مرحله یازدهم تمديد شد

در .

گلريز به پاس استقبال بي نظير و درخواستهاي مكرر شما مشتريان و مصرف كنندگان عزيز درنظر دارد مهلت شركت در قرعه كشي را به مدت 10 روز تا 18 مرداد ماه تمديد نمايد.
شايان ذكر است قرعه كشي بدون تغيير در تاريخ شانزدهم شهریور ماه مقارن با ولادت امام رضا (ع) برگزار خواهد شد.