آخرين مهلت دريافت جوايز برای برندگان مرحله دهم

در .

ضمن عرض تبريك به مناسبت اعياد شعبانيه ، نظر به اينكه در آستانه قرعه كشي مرحله يازدهم قرار گرفته ايم بدينوسيله به اطلاع كليه برندگاني كه در مرحله دهم قرعه كشي موفق به دريافت جوايز خويش نشده اند مي‌رساند آخرين مهلت دريافت جوايز ، پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 93/3/17 مي‌باشد.

شايان ذكر است با عنايت به اطلاع رساني مكرر از طريق رسانه ها ، جرايد و پيرو دستور العمل سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران امكان تمديد تاريخ فوق ميسر نخواهد بود.