مبعث حضرت رسول اکرم (ص) گرامی باد

در .

تاریخ قرعه کشی مرحله دهم وآخرین فرصت ارسال اعلام شد
عید سعید مبعث، آغاز راه رستگارى و طلوع تابنده مهر هدایت و عدالت، بر تمامي مسلمين جهان مبارک باد

ماه فرو ماند از جمال محمّد
سرو نباشد به اعتدال محمّد
قدر فلک را کمال و منزلتی نیست
در نظر قدر با کمال محمّد

" بعثت پیامبر اكرم (ص) بر شما مبارک باد "