شرکت گلریز سال جدید را به همه هموطنان تبریک عرض میکند

در .

در پرتو الطاف ايزد منان ، نوروز فرخنده بر روزگار خرمتان مبارک و بهار شوق انگيز بر قامت سبز وجودتان شکوفه باران باد.
لبتان پـر خنده
قلبتان از مهر آکنده
و نوروزتان فرخنده باد