گالری تصاویر

1390

همایش کارآفرین نمونه با حضور فرماندار سابق طرقبه و شاندیز

1389

بازدید نماینده مجلس و ریاست سازمان کار و تعاون از مجموعه کارخانجات گلریز

1389

تقدیم لوح سپاس از سوی جامعه کارگری توسط سید مجتبی هاشمیان به ریاست محترم جمهوری

1389

حضور جناب آقای دکتر صالحی استاندار محترم خراسان رضوی در جشن قرعه کشی مرحله نهم گلریز

1389

لوح تقدیر کارآفرین نمونه استان از دست استاندار محترم خراسان رضوی

1389

لوح تقدیر کارآفرین نمونه کشوری از دست ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدی نژاد

دیدار با آیت الله واعظ طبسی در جمع اعضای اتاق بازرگانی و انجمن مدیران

1390

همایش کارآفرین نمونه با حضور استاندار محترم خراسان رضوی

1389

بازدید جناب آقای استاندار از مجموعه کارخانجات گلریز

1389

افتتاح طرح توسعه گروه کارخانجات گلریز به دست استاندار محترم خراسان رضوی

1389

بازدید جناب آقای استاندار از مجموعه کارخانجات گلریز

1389

بازدید جناب آقای استاندار از مجموعه کارخانجات گلریز

1389

دیدار در دفتر معاون ریاست جمهوری و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور

1389

بازدید جناب آقای محمدزاده فرماندار طرقبه و شاندیز از مجموعه کارخانجات گلریز

افتتاحیه مجتمع فولاد تربت حیدریه با حضور وزیر صنایع و استاندار خراسان رضوی