• لوح تقدیر کارآفرین نمونه کشوری از دست ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدی نژاد - 1389
  لوح تقدیر کارآفرین نمونه کشوری از دست ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدی نژاد - 1389

  تقدیم لوح سپاس از سوی جامعه کارگری توسط سید مجتبی هاشمیان به ریاست محترم جمهور - 1389
  تقدیم لوح سپاس از سوی جامعه کارگری توسط سید مجتبی هاشمیان به ریاست محترم جمهور - 1389

  دیدار با آیت الله واعظ طبسی در جمع اعضای اتاق بازرگانی و انجمن مدیران
  دیدار با آیت الله واعظ طبسی در جمع اعضای اتاق بازرگانی و انجمن مدیران

   
 • لوح تقدیر کارآفرین نمونه استان از دست استاندار محترم خراسان رضوی - 1389
  لوح تقدیر کارآفرین نمونه استان از دست استاندار محترم خراسان رضوی - 1389

  همایش کارآفرین نمونه با حضور فرماندار سابق طرقبه و شاندیز - 1390
  همایش کارآفرین نمونه با حضور فرماندار سابق طرقبه و شاندیز - 1390

  همایش کارآفرین نمونه با حضور استاندار خراسان رضوی - 1390
  همایش کارآفرین نمونه با حضور استاندار خراسان رضوی - 1390

   
 • حضور جناب آقای دکتر صالحی استاندار خراسان رضوی در جشن قرعه کشی مرحله نهم گلریز - 1389
  حضور جناب آقای دکتر صالحی استاندار خراسان رضوی در جشن قرعه کشی مرحله نهم گلریز - 1389

  بازدید جناب آقای استاندار از مجموعه کارخانجات گلریز - 1389
  بازدید جناب آقای استاندار از مجموعه کارخانجات گلریز - 1389

  بازدید جناب آقای محمدزاده فرماندار طرقبه و شاندیز از مجموعه کارخانجات گلریز - 1389
  بازدید جناب آقای محمدزاده فرماندار طرقبه و شاندیز از مجموعه کارخانجات گلریز - 1389

   
 • افتتاحیه مجتمع فولاد تربت حیدریه با حضور وزیر صنایع و استاندار خراسان رضوی
  افتتاحیه مجتمع فولاد تربت حیدریه با حضور وزیر صنایع و استاندار خراسان رضوی

  بازدید نماینده مجلس و ریاست سازمان کار و تعاون از مجموعه کارخانجات گلریز - 1389
  بازدید نماینده مجلس و ریاست سازمان کار و تعاون از مجموعه کارخانجات گلریز - 1389

  بازدید جناب آقای استاندار از مجموعه کارخانجات گلریز - 1389
  بازدید جناب آقای استاندار از مجموعه کارخانجات گلریز - 1389

   
 • دیدار در دفتر معاون ریاست جمهوری و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور - 1389
  دیدار در دفتر معاون ریاست جمهوری و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور - 1389

  بازدید جناب آقای استاندار از مجموعه کارخانجات گلریز - 1389
  بازدید جناب آقای استاندار از مجموعه کارخانجات گلریز - 1389

  افتتاح طرح توسعه گروه کارخانجات گلریز به دست استاندار محترم خراسان - 1389
  افتتاح طرح توسعه گروه کارخانجات گلریز به دست استاندار محترم خراسان - 1389