نحوه تحویل جوایز برندگان محترم متعاقباً اعلام خواهد شد


توجه: این لیست بر اساس نام خانوادگی مرتب شده است.

1 بلال ابراهیم زاده
2 مهدي احتزاد
3 فریده احمدی
4 فاخته ادیب
5 ناصر اعتمادی زاده
6 مهدی اکبرزاده
7 فاطمه آخوندی
8 فائزه آسایش پور
9 حمیده آشفته پور
10 داریوش آقابراری
11 علی باوقار
12 اسماعیل براتی
13 علی برومند
14 زین العابدین برهان نهایی
15 مهدی بلالی
16 فضل الله بهادری
17 مريم بهمه
18 فاطمه بیات ترک
19 خدیجه بیدل
20 ابراهیم بیگی
21 الناز پارسا
22 مرتضی پاکدامن
23 سیده رقیه پیرزاده
24 لیلا توانای منایی
25 مهین توکلی زاده
26 فاطمه جلالي
27 جعفر جوادی
28 سودابه حاجی علیمحمدی
29 مهدی حسن زاده
30 محمد حسین نژاد
31 سیده زهرا حسینی لاشکی
32 هادی حیدری
33 حمید خدادادی
34 زهره خدادادی
35 الهام خسته عشرت آبادی
36 قربان دادبیگی
37 مریم درخشانی
38 مریم رجبی
39 رمضانعلی رضا بنت
40 ناصر رضوی پور
41 الهام رفائي
42 مژگان رفیعی
43 حسین رفیق آب جهان
44 علي رقمي
45 عاطفه رمضانی
46 سمیه زارع
47 علیرضا سعیدی مدنی
48 آمنه سیاووشی
49 کوروش شاکری
50 مریم شایسته
51 یگانه شایگان فر
52 زینب شجاعی نیا
53 زهرا شفیعی
54 کبری صادق لو
55 محمد صدیقی
56 راحله طالبی پور عنبران
57 اکرم طبسی
58 احمد عادلی
59 زهرا عباس نژاد
60 گلثومه علی پناه
61 اباذر غلامی روکی
62 مژگان فاضلی
63 ابراهیم قاسم زاده
64 ناصر قامتی
65 آسیه قفلی
66 اروج قلی پور
67 طاهره کارگر
68 ابراهیم کاظمی
69 حبیب کاکولارینی
70 عباس کامرانی
71 مجتبی کاویانی
72 تقی کرامتی
73 محمدحسین کرمی صادق آبادی
74 سمیرا کریمی
75 فرشته کریمی فرد
76 حسین کشاورز
77 عاطفه کمالی
78 حمید گراجداقی
79 امین ماهوتکی
80 مهدی محمدپور
81 بصیراحمد محمدی
82 فرهاد محمدی
83 ادهم محمدي
84 مطهره مخبریانی
85 مسعود مردانی
86 حشمت الله مظلومی
87 سارا معمری
88 اعظم مقصودی
89 سمیرا منظری
90 غزاله موسوی
91 محسن موسوی شوربیگی
92 وجیهه میری
93 مصطفی نیک نژاد
94 حسین وفایی ملک آبادی
95 هادی هزاره مقدم