شرکت کننده محترم ، شما با ثبت نام در باشگاه مشتریان موجود در قسمت ذیل این صفحه میتوانید کد های ثبت شده خود را مشاهده نمایید.قابل توجه است که این کد ها فقط زمانی معتبر خواهند بود که اصل کارت قرعه کشی موجود بر روی محصولات در نزد ارسال کننده کد باشد.
همچنین همواره آخرین ارسال کننده کد مالک و صاحب امتیاز آن میباشد. لذا توصیه میشود پس از ارسال کد ، کارت را از محصول جدا نموده و نزد خود نگهداری نمایید.
قابل توجه است که کد های به نمایش گذاشته با 12 ساعت تاخیر بروز رسانی میشود.