دستمال نایلونی 500 برگ گلریز

دستمال نایلونی 500 برگ گلریز

تعداد : 500 برگ

نوع کاغذ :ساده

تعداد برگ :هیچکدام

توضیحات محصول :

نوع کاغذ : سفید ممتاز

ویژگی : دارای نقش برجسته

نظرات